สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติระบบไฟฟ้า 60 ลิตร รพ.สต.ในจังหวัดสุรินทร์ 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 17-05-2562 502 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคา  จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติระบบไฟฟ้า 60 ลิตร รพ.สต.ในจังหวัดสุรินทร์ 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)